HASTA VE HASTA YAKINI TERAPİSİ

Hasta ve hasta yakınlarına psikolojik desteğin amacı nedir? 

 • Psikolojik acıyı azaltmak, 
 • Psikososyal uyumu sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak, 
 • Kaygı, depresyon vb psikiyatrik bozuklukları düzeltmek 
 • Hastalıkta ve yaşamlarında kendi denetimlerinin olduğu duygusunu geliştirip artırmak, 
 •  Yeni bir yaşam ve gelecek planı oluşturmada destek 
 •  Hasta, aile ve sosyal çevre ile etkileşimi güçlendirmek, 
 • Hastanın geçmişteki güçlü yönlerini harekete geçirip hastalıkla baş etmede başarılı yollar bulmak, 
 • Öfke, kızgınlık, suçluluk gibi duygu ve tepkilerin serbestçe ifade edilmesini ve hastalıkla ilgili düşüncelerin anlatılmasını cesaretlendirmek 

Hasta ve hasta yakınına psikolojik destek neden önemlidir? 

 • Her türlü hastalık kişinin hayatına doğrudan travmatik bir etki yapar 
 • Ruh ve beden sağlığı bir bütündür.  
 • Tedavi: Bedensel+Ruhsal+Çevresel süreçtir. Bu nedenle ilaç tedavisi alırken diğer yandan psikolojik destek almak elzemdir. 
 • Bir kişiye hastalık tanısı konulduğunda sadece kendisi değil yakın çevresi içinde ruhsal anlamda zor bir durum oluşacaktır. bunu 

Hastalarda ne gibi psikolojik sorunlar görülebilir? 

 • Hastalıklar;  kişiye, topluma, yaşa, kültüre, hastalığın nasıl algılandığına, desteklere, hastalığın ima ettiği güçlüklere bağlı olarak kişinin denge ve uyumunu bozar 
 • Duygusal ve sosyal izolasyon, 
 • Yalnızlık duygusu, 
 • Ölüm korkusu, 
 • Statü ve işlerini, çevresini kaybetme korkusu, 
 • Bağımlılık psikolojisi (sürekli ihtiyaç duyma), 
 • Depresyon, 
 • Kronik uykusuzluk, 
 • Kaygılarda artış, 
 • Terk edilme korkusu gelişebilir 

*Uzman Psikolog Ela Nur Reyhanlıoğlu, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde ve pekçok hastanede sağlık elemanlarına ‘Hasta ve Hasta Yakını Psikolojisi Eğitimi’ vermiş, hasta ve hasta yakınlarına bireysel psikoterapi hizmeti sunmuştur. 

*Hasta ve hasta yakını destek gruplarında kanser hastalarıyla çalışmalar yürütmüştür. 

Yayımlayan