EMDR

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme 

EMDR Nedir? 

  • Taciz, kayıp, kaza, afet,  gibi büyük travmalarla birlikte, erken çocukluk yaşantılarından yetişkinlik dönemine kadar yaşanan her türlü olumsuz olayın kişide bıraktığı olumsuz duygu ve düşüncelerin üzerinde çalışıldığı bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre kişilerin yaşadığı ruhsal sorunların altında( duygudurm bozuklukları, kaygı bozuklukları, ilişki sorunları, cinsellik sorunları…..) olumsuz duygu ve düşünceler-inançlar bulunmaktadır. Bu yöntem ile olumsuz duygu-düşüncenin oluştuğu anıya, ve geliştiği diğer yaşam olaylarına dönerek, olumsuz duygu-düşünce sıfırlanıp, kişinin daha sağlıklı- işlevsel bir bakış açısı kazanması sağlanmaktadır.  
  • EMDR, fizyolojik temelli bir yaklaşımdır. Beynin tarvmatik durumlarda yapamadığı işlemlemeyi sonradan yaparak, kişinin duyarsızlaşması sağlanır, ve böylece o olayla ilgili travmatize olması engellenmiş olur. 
  • EMDR ile sadece travmanın oluşturduğu semptomlar (şikayet belirtileri) ortadan kaybolmaz, aynı zamanda kişinin o olaya, kendine ve dünyaya dair daha sağlıklı- olumlu duygu ve inançlar geliştirmesi sağlanır. 

EMDR Nasıl Uygulanır? 

EMDR kısa süreli bir terapi yaklaşımıdır. 8 aşamalıdır. 3 yönü içeren bir terapi planı vardır.  

– 1.Yön: Geçmiş: kişinin sorununu ortaya çıkaran geçmiş olaylar bulunur ve bu olayların yarattığı olumsuz duygu, düşünce-inançlar belirlenir. 

– 2.Yön: Şimdi: Kişinin şuandaki semptomları, sorun durumları tedavi edilmeye başlanır. Bu tedavi, geçmişteki olayların yeniden işlenip, onlara karşı duyarsızlık kazanılması şeklinde yapılır. 

– 3. Yön: Gelecek:  Geçmiş olumsuz olayın yeniden işlemlenmesiyle kişi yeni sağlıklı-olumlu duygular ve inaçlara kavuşur. Kişi, kazandığı yeni farkındalıklarla sağlıklı gelecek planları yapar ve buna göre sağlıklı davranışlara yönelir. 

EMDR Ne Kadar Etkilidir? 

EMDR, etkinliği yıllardır onlarca üniversite tarafından yapılan araştırmalarla kanıtlanmış bir yöntemdir. Diğer yandan; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization), Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association) , Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies) gibi saygın kurumlar tarafından etkinliği kabul edilmiş bir yöntemdir.  

EMDR Hangi Durumlarda Kullanılabilir? 

  • Büyük travmalarda: Taciz-tecavüz-istismar ve ihmal yaşantılarında-kayıp-kaza-afet durumları 
  • Psikiyatrik durumlarda: Travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları, fobiler, cinsel sorunlar,  
  • Diğer durumlar: ilişki sorunları, sınav kaygısı,  gibi hemen her şikayette kullanılabilir. Zira bu yaklaşıma göre, şimdi yaşanan her sorunun altında geçmişte yaşanan olumsuz bir olay, ya da olumsuz inançlar  yatmaktadır ve bunların işlemlenmesiyle mevcut durumdaki şikayet ortadan kalkacaktır. 
  •  
  • *Uzman Psikolog Ela Reyhanlıoğlu, EMDR eğitimini DBE-Emre Konuk’tan almıştır, ve DBE ile EMDR Instıtute tarafından akredite edilmiş eğitim sertifikasına sahiptir. 

Yayımlayan