EFT

EFT Nedir?

* EFT tam olarak ne psikolojiye ne de fizyolojiye dayanır. EFT enerji sistemini temel alan bir yaklaşımdır. Bu tekniğe göre; belli noktalara vuruşlar (tapping) yapılarak enerji bedeni dediğimiz alan aktifleştirilir, böylece kişi fiziksel- ruhsal sorunlarından kurtulur.

* Bu yaklaşımın temel varsayımı, yaşanan bazı olayların, zihnimizdeki bazı düşüncelerin ve olumsuz duyguların enerji bedenimizde tıkanıklık yarattığı, bu tıkanıklıkların da biz de birtakım ruhsal-fiziksel problemlere yol açtığıdır.

* Fark etmeden bastırdığımız olumsuz duygular bedenimizdeki meridyen noktalarına yapılan vuruşlarla (tapping) açığa çıkar, böylece de duygunun yarattığı fiziksel-psikolojik sorunlar da ortadan kalkmış olur

* Ruh ve beden ayrılmaz bir bütün halinde birbirini etkilemektedir, EFT ise sorunların temelinde yatan duyguları özgürleştirerek hem psikolojik hem fizyolojik sorunlar için inanılmaz çözümler sunmaktadır

EFT nasıl uygulanır?

* EFT, vücuttaki enerji tıkanıklıklarını kaldırmak için, parmaklarımızla meridyen noktalarımıza vuruşlar yapmaktır. Bu vuruşlara sorun durum ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.

EFT Hangi durumlarda kullanılır?

* EFT, enerji sistemindeki tıkanıkların neden olduğu ve Duygusal/Enerjik bir boyutu olan tüm problemlerin çözümünde kullanılır.

* Bir hastalığın tamamı enerji tıkanıklığı nedeniyle olmasa bile, mutlaka enerjiyle ilgili bir parçası vardır.Bu nedenle EFT bazı hastalıklarda tamamen iyileştirici iken, bazılarında sorunun şiddetini azaltarak kısmi iyileşme sağlar.

* Uyku Bozuklukları- Yeme Bozuklukları- Cinsel istek ve işlev sorunları- Kaygı bozuklukları (Obsesif kompulsif bozukluk- panik bozukluk- fobiler)- Duygudurum Bozuklukları (depresyon)- Travmalar- Psikosomatik rahatsızlıklar- alerjiler- tanımlanamayan ağrılar …. gibi sayısız rahatsızlıkta EFT’nin etkili olduğu bulunmuştur.

Yayımlayan