BOŞANMA DANIŞMANLIĞI

Boşanma Danışmanlığı Nedir? 

 • Boşanma danışmanlığı, boşanma kararını almış çiftlerin süreci daha sağlıklı geçirmesi adına sunulan bir danışmanlık hizmetidir. Boşanma danışmanlığı, çift terapisi ya da arabuluculuktan farklıdır. Zira bu danışmanlık süreci, çiftin boşanma kararıyla başlar ve bu kararın sonuçlarına odaklanarak ilerler. Evliliği yeniden hayata geçirmekten öte, kişilerin boşanmadan en az zararla çıkmasını amaçlar. Boşanma ve sonrası olmak üzere iki alanı kapsar. Geçmiş evlilik yaşantısına odaklanmaz. ‘’Şuan ki boşanma süreci nasıl ‘iyi boşanma’ düzeyine getirilebilir, ve sonrasında hayat nasıl daha sağlıklı yaşanabilir’’ sorularına cevap aranır. 

Boşanma danışmanlığının çift terapisinden farkı nedir? 

 • Klasik çift terapilerinde çiftin var olan sorunlarına geçmiş yaşantılar, kök inançlar, duygular penceresinden bakılır, tüm ilişki süreci analiz edilir ve bu bağlamda sonuca gitmeye çalışılır. Boşanma danışmanlığında ise, boşanma kararı kesinleşmiş (hukuki süreç başlamış olabilir) kişilerde, tarafların boşanmayla ilgili yaşadığı çatışma, olumsuz duygulanım sağlıklı bir noktaya çekilmeye çalışılır, böylece boşanmanın olumsuz etkilerinin uzun süre devam etmemesi, bireylerin sağlıklı yetişkin hayatına dönmeleri amaçlanır. Sonuç olarak, boşanma sürecinde ortak şekilde alınması gereken kararlar ( tazminat, nafaka, velayet gibi) çok daha kolay alınabilir. Zira, çatışma arttıkça karar verme güçleşecektir, ve her iki taraf içinde ruhsal yıkım daha şiddetli olacaktır. 

Neden boşanma danışmanlığı almalıyız? 

 • Evlilik gibi boşanmada bütün bir hayatı etkileyecek önemli bir karardır. Boşanma ‘sağlıklı’ şekilde gerçekleşmediyse çiftlerin sonraki tüm yaşantılarını özellikle de sonraki duygusal ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. Güvensizlik, yoğun öfke, sağlıklı bağlanamama gibi durumlarla boşanmış bireylerde daha sık karşılaşmaktayız. Benzer şekilde, bu süreç taraflardan biri için daha zorlayıcı olabilir ve kaygı bozuklukları, depresyon bozuklukları gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle ‘iyi boşanma’ ile yaşanabilecek olumsuz durumlar azaltılabilir, hem çiftin hem de çocuklarının ruh sağlığı korunabilir.  

Boşanma danışmanlığının amacı nedir? 

 • Boşanan çiftin birbiriyle sağlıklı ilişki kurmasını sağlamak 
 • Her iki tarafın ‘evliliğin bittiğini’ sağlıklı şekilde kabul etmesini sağlamak 
 • Boşanmayla oluşabilecek yeni stres durumları için sağlıklı başa çıkma yöntemlerini belirlemek 
 • Bireylerin yeni hayat düzenlerine uyumunu kolaylaştırmak 
 • Boşanma sonrası sağlıklı iletişimin devam etmesi üzerine çalışmak 
 • Kişilerin evlilik ve boşanma sürecinde yaşadıkları olumsuz yaşam olaylarını sağaltmak 
 • Varsa, çocuklar konusunda kişilerin sağlıklı ebeveyn olmalarını sağlamak  
 • Çocukların yaşayabileceği sorunlarda destek sağlamak 
 • Boşanma sonrası hayatın olumlu yönlerini keşfetmek 
 • Kişilerin kendileriyle ilgili, ilişkileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak 
 • Boşanma sonrasında yaşanabilecek sorunların risklerini belirlemek, başa çıkma yollarını bulmak 

*Uzman Psikolog Ela Nur Reyhanlıoğlu Üsküdar Üniversitesi’nde Aile DanışmanlığI Programı’nda uzmanlara dersler vermiştir.  ‘Sağlıklı Boşanma’ üzerine çiftlerle çalışmalar yapmaktadır. 

Yayımlayan