ETİK İLKELERİMİZ 

. 

*ERA, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından belirlenen etik yönetmelik kurallarına göre hizmet vermektedir. Tüm hizmet alanlara bu ilkeler çerçevesinde hizmet sunacağını taahhüt eder 

İNSAN HAKLARINA SAYGI VE AYRIMCILIK YAPMAMA   

 • Psikolog, her durumda insan haklarına ve onuruna saygı gösterir.  

 • Yaş, kimlik, cinsiyet, etnik köken, din, mezhebe karşı ayrımcılık yapmaz. 

 • Bir insanı; dünya görüşünü, cinsel tercihini, politik, dini ve ahlaki inançlarını açıklaması ya da değiştirmesi için zorlamaz. 

YARARLI OLMAK & ZARAR VERMEMEK 

 • Psikolog, hizmet verdiği kişilerin en yüksek yararını düşünür. 

 • Hizmet verdiği kişi ve/veya kurumun güvenini kötüye kullanmaz.  

 • Psikolog mesleğini kullanarak; kendi yararları için, hizmet verdiği kişi ve kurumların emeklerini ve finansman kaynaklarını sömürmez.  

GİZLİLİK 

 • Psikolog, çalışması boyunca hizmet verdiği kişi ve kurumlardan edindiği tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.  

 • Kişilerin izni olmadan hiçbir bilgi/belge psikolog tarafından hiçbir gerekçeyle paylaşılmaz.  

 • Gizlilik ilkesi sadece kişinin kendisinin/bir başkasının can güvenliğine zarar vermesi durumunda (intihar girişimi, birini öldürme planı gibi) ihlal edilebilir. 

DÜRÜSTLÜK 

 • Psikolog hizmet verdiği kişileri yanıltmaktan, kandırmaktan, aldatarak zarar vermekten ya da bilerek doğruları gizlemekten kaçınır.  

 • Psikolog kendini doğru tanıtır, eğitim ve yetkinlikleri dürüstlükle belirtir. 

 • Psikolog gerçekdışı belirsiz vaatlerde bulunmaz. 

 

YETKİNLİK 

 • Psikolog, yasal eğitimi (4 yıllık Psikoloji bölümü) tamamlayıp yetkinliğini elde eder.  

 • Psikolog, sadece uzman olduğu alanda eğitimi ve deneyimi çerçevesinde çalışır.  

SORUMLULUK   

 • Psikolog, hizmet sunduğu kişi ve/ya da kurumlara ve içinde yaşadığı topluma karşı mesleki ve bilimsel sorumluluklarının bilincindedir.  

 • Psikolog, mesleki uygulamalarının sonuçlarından sorumludur