Era Terapi

ERA, psikoloji biliminin hayatın her alanında önemli bir fonksiyona sahip olduğu inancıyla kurulmuştur. Sunduğu hizmetlerde psikoloji bilgisinin yaşamda işlevsel olarak kullanılmasını ve bireysel-kurumsal-toplumsal fayda sağlanmasını hedefler. 

 

ERA, gönüllülük esaslı hizmetleriyle, sosyal sorumluluk projelerine katılarak kamu yararını gözetir. 

 

ERA, toplumdaki dezavantajlı gruplara hizmet sunmayı önceler. 

 

ERA, insan merkezli bakış açısıyla hizmet eder. Her koşulda insana sevgi ve saygıyı tüm metotların üstünde görür. 

 

ERA, bilimin ışığını takip eder. Merkezde kullanılan tüm test ve yöntemler bilimsel olarak desteklenen ve etkililiği kanıtlanmış uygulamalardır.  

 

ERA’ da hizmet aldığınız tüm uzmanlar, psikolog ve terapist olarak yetkinliğini almış, mesleki etik ilkelerin bilincinde ve insani değerlerin sorumluluğunu alarak çalışmaktadırlar.  

 

ERA, kurumsal destek birimiyle, şirketlerin hizmet kalitesini arttıran, birlikte büyümeyi hedefleyen projeler üretir. Kurum talepleri doğrultusunda ve ihtiyaç analizi ölçümleriyle belirlenen durumlara göre eğitim, workshop, grup çalışmaları, psikoterapi ve psikoteknik hizmetleriyle şirketlerde sağlıklı çalışma ortamlarının yaratılmasını, çalışana memnuniyetinin ve performansının, ekiplerde işbirliği ve uyumun artmasını destekler.  

Ela Reyhanlıoğlu